Paul Weeren

Foto-Paul-2

“Some pursue happiness — others create it”
Anonymous

Deze uitspraak karakteriseert de sterke kant van coaching volgens onze principes: actief werken aan je eigen doelstellingen, het zelf werken aan datgene wat je wilt bereiken. Met andere woorden: doelgericht werken in tegenstelling tot probleemgericht werken. De uitdaging ligt er in om samen te zoeken naar de veranderingen die je wenst en datgene wat je nog tegenhoudt op te sporen. Vanuit deze hindernissen kunnen we dan komen tot datgene wat nodig is om deze verandering te bewerkstelligen en effectieve strategieën daartoe te ontwikkelen. Echte struikelblokken kunnen door doelgerichte technieken aangepakt worden. Ook worden de gewenste veranderingen getoetst op de invloed op je totale persoon (zowel zakelijk als privé), je omgeving en op de lange termijn.

Het interessante is voor mij persoonlijk om te zien tot hoeveel mensen zelf in staat blijken te zijn, als de juiste, vaak nog versluierde, eigen vermogens die een ieder heeft, worden aangesproken. De meeste mensen hebben veel kwaliteiten en competenties die nog onbenut gelaten worden. Deze vermogens inzetbaar maken is daarbij mijn uitdaging.