Advanced coaching program

 • Toegankelijk voor ervaren coaches voor verdere verdieping
 • 18 opleidingsdagen, 8 dagdelen intervisie en intervisietraining, supervisie
 • Praktische opleiding inclusief de grondbeginselen van de psychologie
 • Emotion Focused Therapy for Individuals leren inzetten binnen de coachingspraktijk

Doelgroep

Mensen, die een basiscoachopleiding of NLP masterpractitioner hebben gevolgd en hun coachvaardigheden willen uitbreiden. Vooral het zoeken naar verdieping, en de vaardigheden willen ontwikkelen om verder dan het op het eerste gezicht ingediende doel te kunnen kijken.

Algemeen

De advanced coach opleiding is gericht op het helpen bij de persoonlijke ontwikkeling en groei die ieder mens van nature nastreeft. Elk mens heeft de behoefte aan die ontwikkeling en beweegt ook richting die ontwikkeling, tenzij er elementen uit het verleden of in de omgeving van de mens deze natuurlijke weg blokkeren. Het is de taak van een coach om mensen bij te staan om in dit opzicht zichzelf weer terug te vinden en om mensen opnieuw in hun kracht te zetten om dit zelfstandig te kunnen doen.

Wij geloven niet in hokjes: one size fits all. Wij gaan uit van de cliëntgerichte aanpak: elke cliënt is uniek en heeft zelf de meeste kennis van zijn of haar doel en verwante problemen. Daardoor zal ook elk traject verschillend moeten zijn. Het is onze missie om mensen in contact te brengen met hun ware zelf en anderen op te leiden om hetzelfde te kunnen doen voor mensen.

Wij combineren de reeds bekende coachtechnieken met psychologische modellen, vooral de cliëntgerichte aanpak. Een stroming binnen de cliëntgerichte psychologie is EFT: emotion focused therapy for individuals.

Toelating

Om te kunnen worden toegelaten tot het ACP geldt een minimum opleidingsniveau:

 • Afgeronde Mbo-opleiding of een Havo- of VWO-diploma
 • Afgeronde Coachopleiding (met certificaat) of afgeronde NLP practitioner en masterpractitioner (met certificaat)

Daarnaast is er een assessment. De kosten voor dit assessment bedragen € 350,- (incl. BTW) en worden verrekend bij de uiteindelijke inschrijving. De assessmentkosten bij onvoldoende ingangsniveau om te kunnen worden toegelaten worden niet gerestitueerd. Wel ontvangt de aanvrager een rapport met aanbevelingen voor verbetering zodat er later eventueel wel een toelating tot de opleiding kan volgen.

Programma

De opleiding bestaat uit 6 blokken van 3 aaneengesloten dagen. Die lopen van 9:30 uur tot 17:30 uur. Daarnaast zijn er 8 dagdelen intervisie, de data daarvoor worden in overleg met de deelnemers gepland.

Supervisie is een integraal onderdeel van de opleiding en is verplicht. Dit zijn 6 sessies van anderhalf uur. Hiervoor worden apart afspraken gemaakt met een door ons goedgekeurde supervisor. Bij voorkeur is dat één van de trainers.

Een globale indeling van de stof over de blokken is als volgt. Dit programma is tentatief, afhankelijk van de behoefte van de groep kan van de indeling van de stof over de blokken worden afgeweken.

Blok 1:

Gesprekstechniek en coachhouding

 • Structuur van het coachgesprek
 • Psychogeografie
 • Incongruentie
 • Waarnemingsposities
 • Metamodel vragen
 • Feedback
 • Vooronderstellingen
 • State management en coachcontainer
 • Therapeutische relatie (opbouw)

Thema: ervaringsgericht coachen

 • SCORE model
 • Associatie en Dissociatie / Kallibratie
 • Structuur van de subjectieve ervaring
 • Ervaringsgerichte interventie-methoden

Blok 2:

Systeemelementen in een coachtraject

 • Intake procedure en anamnese
 • Coachovereenkomst
 • Reflectieformulier coachee
 • (tussen)evaluaties
 • Verslaglegging coach en reflectie coach
 • Niveau van coachvraag volgens de Logische niveaus

Thema: Loopbaancoaching & persoonlijke performance

 • Levenslijn werk
 • Loopbaanankers
 •  Zelfkennis ontwikkelen
 • Inspiratie, motivatie en talent
 • Knopen doorhakken en de brug naar de toekomst

Blok 3:

Doelgericht coachen

 • Score model voor doelgericht werken
 • Identificatie van hulpbronnen
 • Stretchen van gedrag en resultaat
 • Planning resultaat in termijnen
 • Coachen op mens-as en resultaat-as
 • Feiten, probleem, doel
 • Actieplan en opvolging in coaching

Thema: zelfvertrouwen en coaching bij angstpatronen

 • Zelfvertrouwen versus onzekerheid
 • Spiraal naar zelfvertrouwen
 • Comfortzone, stretchzone en stresszone
 • Actieplan naar zelfvertrouwen

Blok 4:

Coaching met interventies

 • Productief inzetten van methoden en technieken
 • Ruimtelijk en Systemisch werk
 • Strategie uitvragen
 • Logische niveaus
 • Verandering op overtuigingsniveau
 • Coaching op identiteit
 • Intuïtief werken

Thema: Autisme en Psychopathologie

 • Diagnostiek van autismespectrumstoornissen
 • Gedrag en cognitieve aspecten
 • Werk en ASS
 • Het coachproces van cliënten met ASS
 • DSM assen

 Blok 5:

Developmental coaching

 • Theorie van developmental coaching
 • Werkvormen bij de diverse stadia

Emotion Focused Therapy

 • Empathisch luisteren en taalgebruik
 • Emotieschema’s
 • Focussen
 • Interventies met EFT

Thema: Stress en burn-out

 • Oorzaak van stress en burn-out
 • Gevolgen van stress
 • Gezondheid en stress
 • Stressreductie technieken
 • Omgaan met stress in werksituaties

Blok 6:

Integratie en toetsing

 • Coachgesprek onder observatie van externe examinatoren
 • Theorietest (vrijstelling voor mensen in het bezit van een geldig diploma psychosociale basiskennis)
 • Opstellen eigen coachsignatuur / propositie

Thema: Persoonlijk plan voor de toekomst

 • De deelnemers gaan elkaar coachen in een kort maar volledig coachtraject om helderheid te verschaffen in toekomstig functioneren. De uitkomst hierbij is een evaluatieverslag en een coachplan voor het vervolg.

Theorie

Het theoretische gedeelte van de opleiding is zelfstudie, met mogelijkheid tot het stellen van vragen en begeleiding via e-mail.

Het theoretische gedeelte bestaat uit het grondig bestuderen van hoofdstukken Psychopathologie en therapievormen uit Marc Brysbaert: Psychologie. Van de overige hoofdstukken wordt een verslag gemaakt van 7 hoofdstukken naar keuze.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een integratieblok waarna een certificaat wordt uitgereikt volgens de eisen van de Global Trainer and Consultancy Community.

Download hier de eindtermen van de opleiding.

Kosten en inschrijving

De kosten zijn € 4500,00. incl. BTW en incl. lesmateriaal, koffie en thee. Bij vroege inschrijving, dat wil zeggen voor 2 maanden voor aanvang van de cursus, wordt een korting toegepast van 5%. De kosten voor de verplichte assessment die deel uitmaakt van de toelatingsprocedure bedragen € 350,- en worden op het cursusbedrag in mindering gebracht bij toelating.

De locatie voor de opleiding is in kasteel Geldrop.