Opleidingen

De standaard van coachen is hoog, zeker zoals wij dat zien. We onderkennen dan ook het belang van een goede opleiding voor coaches. De opleiding moet zowel verdiepend zijn als ook praktische handvatten bieden voor diegenen die als coach aan het werk willen. Natuurlijk is enthousiasme voor het vak van coach van belang om een goede coach te worden. Maar het is niet genoeg. Er dient een goede kennis te zijn van menselijk gedrag en functioneren, dus een psychologische basiskennis. Ook is het belangrijk dat je als coach zicht hebt op de ontwikkelingsprocessen van mensen.

Echter: hoe kom je van theorie naar praktijk? In onze coachopleidingen wordt er veel praktisch gewerkt. En dat werk wordt samen besproken en geƫvalueerd, om te komen tot een echte verdieping. Wat maakt coaching tot een waardevol proces voor de coachee? Wat neemt die mee uit een coachtraject? In onze visie is dat meer dan alleen de vaak praktische vraag waar de coachee mee komt. Wij leiden coaches op om daar adequaat op in te kunnen springen.

Onze opleidingen zijn een afspiegeling van onze eigen ervaring en opleiding. De opleidingen worden gegeven door mensen die met beide benen in de praktijk staan en kunnen putten uit een ruime ervaring. Er zijn twee trajecten mogelijk:
– Basiscoachopleiding
– Advanced coaching program

Beide programma’s onderscheiden zich van andere coachopleidingen door de cliĆ«ntgerichte aanpak en de integratie van Emotion Focused Therapy for Individuals, zoals ontwikkeld door onder andere Leslie Greenberg. Verder maken mensen kennis met de meest gangbare coachvormen en methodieken.