Team Coaching

 

[bproductive.] begeleidt organisaties en teams in het bereiken van hun doelstellingen. Ons motto is “mensen maken het resultaat” waardoor wij ons met name richten op het coachen van individuen en teams binnen een organisatie.

Bij het uitvoeren van teamtrajecten staat het leveren van maatwerk voorop. Er gaat een degelijke analysefase vooraf aan de teamsessies om de huidige situatie en gewenste doelen scherp voor ogen te hebben. Voor [bproductive.] is het essentieel dat we de cultuur en het systeem van het bedrijf zelf ervaren om afgestemd de juiste interventies in te kunnen zetten. Het veranderingsproces start in principe al in deze analysefase. Het is de expertise van onze trainers om tijdens de teamsessies, in een veilige sfeer, alle nodige issues bespreekbaar te maken en hier interventies op uit te voeren. Ook krijgt de transitie naar de lopende organisatie veel aandacht om de veranderingen echt te verankeren in de dagelijkse gang van zaken.

Natuurlijk is de trainer die het proces faciliteert van grote invloed op het uiteindelijke resultaat vandaar dat [bproductive.] alleen werkt met senior trainers die veel ervaring hebben met teamontwikkeling. Ze zijn allen in staat om referenties te overleggen die dit overtuigend onderbouwen.

 

“We hebben ons erover verbaasd dat de output nog zoveel kon stijgen door het [bproductive.] programma. Per week hebben we drie shiften extra capaciteit met dezelfde installate en bezetting en dus dezelfde kosten!”

Paul Pauwels, Directeur RASAL NV

“We hebben nu voor de tweede keer een investering uit kunnen stellen, omdat de output van de installaties is vergroot dankzij ons verbeteringstraject van [bproductive.] Hogere rendementen, minder uitval, lagere personeelskosten en vooral de voldoening dat we dit zelf voor elkaar hebben gekregen.”

Koen D’Hauwer, Plantmanager BELIES NV